Greatest President

Sino ang makalilimot sa popularidad ni Ramon Magsaysay? Siya ang bukod-tanging pangulo na nagbukas sa pintuan ng Mala-kanyang para sa lahat ng mamamayan? Nagawa niyang ilapit ang pamahalaan sa puso ng bayan at pag-alabin ang diwa ng pagkamakabayan sa damdamin ng mga Pilipino. Pinasigla rin niya ang paggamit ng Wikang Pambansa. At hindi katulad ng ibang sikat noong panahon niya na nagsusuot ng Amerikana, mas pinili niyang isuot ang Barong Tagalog. Kahit na hindi maaring bansagan bilang Greatest living Filipino, siya ay mananatiling Greatest Filipino.

Next Blog